B O Wydawnictwie
fin

ISSN:

 1899-4822

Publisher:

Komitet Nauk o Finansach PAN
 

Redakcja

Redakcja

Prof. dr hab. Małgorzata Zaleska - Redaktor Naczelna, SGH

Prof. dr hab. Stanisław Flejterski - Uniwersytet Szczeciński

Dr hab., prof. nadzw. Monika Marcinkowska, Uniwersytet Łódzki

Dr hab., prof. nadzw. Jan Sobiech, prof. UE - UE w Poznaniu

Prof. dr hab. Jerzy Węcławski - UMCS

Dr Aleksandra Staniszewska - Sekretarz, SGH

Rada Programowa:

Prof. dr hab. Krzysztof Jajuga (redaktor statystyczny) – Przewodniczący

– UE we Wrocławiu

Prof. dr hab. Teresa Famulska – UE w Katowicach
Prof. Marcin Kacperczyk – Stern Business School, New York University
Prof. Vaclovas Lakis – Uniwersytet w Wilnie
Prof. Marina Liebiedieva – Uniwersytet w St. Petersburgu
Prof. dr hab. Jerzy Nowakowski (redaktor statystyczny) - SGH
Prof. dr hab. Maria Sierpińska – UE w Krakowie
Prof. dr hab. Jan Szambelańczyk – UE w Poznaniu
Prof. dr hab. Ryszard Wierzba – Uniwersytet Gdański
Prof. dr hab. Dmitrij Sorokin - Instytut Ekonomii Nauk Federacji Rosji,

Członek Korespondent Rosyjskiej Akademii Nauk
Prof. Max Urchs, Professor of Philosophy of Science, EBS Business School, Wiesbaden

Dr hab. Jan Koleśnik, prof. SGH - redaktor tematyczny, bankowość
Dr hab. Paweł Niedziółka, prof. SGH - redaktor tematyczny, finanse

Recenzenci:

Prof. dr hab. Leszek Dziawgo – UMK
Prof. dr hab. Wiesław Dębski - UŁ
Prof. dr hab. Stanisław Flejterski – Uniwersytet Szczeciński
Prof. dr hab. Krzysztof Jajuga – UE we Wrocławiu
Prof. dr hab. Stanisaw Kasiewicz, SGH
Prof. dr hab. Andrzej Kaźmierczak, SGH
Dr hab. prof. nadzw. Monika Marcinkowska - UŁ
Dr hab. prof. nadzw. Leszek Pawłowicz – UG
Prof. dr hab. Wiesława Przybylska – Kapuścińska, UE w Poznaniu
Prof. dr hab. Maria Sierpińska – UE w Krakowie
Prof. dr hab. Jerzy Węcławski - UMCS
Prof. dr hab. Marian Żukowski – KUL